Indkaldelse til ordinær generalforsamling

19. januar 2017

FC King George indkalder alle klubbens medlemmer til den ordinære generalforsamling, torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Strandbygade 71, 1. sal. Generalforsamlingen betyder, at træningen for seniorafdelngerne ændres denne dag, så der er fælles træning på Flexbanerne kl. 17:00-18:00. Herefter vil der være bad i Blue Water Dokken og klubben vil være vært med sandwich og drikke inden generalforsamlingen starter kl. 19:00.
 
Programmet ser derfor således ud:
Kl. 17:00-18:00: Fælles træning for seniorafdelingerne på Flexbanerne
Kl. 18:00-19:00: Mulighed for bad i Blue Water Dokken
Kl. 18:00-19:00: Sandwich og drikke i klubhuset
Kl. 19:00-20:30: Generalforsamling i klubhuset
 
Generalforsamlingen vil omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
 
Indkomne forslag modtages af Jacob D. Haag, jdh@fckg.dk, og skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen.

 

Copyright FC King George 2008-2014
Web by Haag & LeRoi